1. sväté prijímanie

Zobrazuje sa 51-60 z 60 položiek

1. sväté prijímanie: Sviatosť viery a radosti

1. sväté prijímanie, nazývané aj prvé sväté prijímanie Eucharistie, je sviatosť v katolíckej cirkvi, ktorá predstavuje pre deti a mládež jeden z najvýznamnejších míľnikov v ich duchovnom živote, symbolizuje hlbšie začlenenie do cirkevného spoločenstva a ich prvé uvedomelé spojenie s Kristom v Eucharistii, teda v jeho tele a krvi.

Táto slávnostná udalosť sa zvyčajne koná počas svätej omše, kedy dievčatá oblečené v bielych šatách a chlapci v sakách s úctou a radosťou pristupujú k oltáru a po prvýkrát prijímajú hostiu. Pre deti je to hlboký a dojímavý moment, ktorý si navždy zapamätajú.

Príprava na prvé sväté prijímanie sa začína už v útlom veku. Deti navštevujú hodiny náboženskej výchovy, kde sa učia o základných princípoch viery, modlitbách, Biblii a o samotnej sviatosti Eucharistie. Získavajú tak vedomosti a duchovné pochopenie, ktoré im pomôžu naplno prežiť slávnosť 1. svätého prijímania.

Dôležitú úlohu v príprave zohrávajú aj rodičia. Svojim deťom dávajú príklad kresťanského života, vedú ich k modlitbe a k pravidelnej účasti na svätých omšiach. Vytvárajú tak v rodine atmosféru viery a lásky, ktorá je pre duchovný rozvoj detí kľúčová.

Prvé sväté prijímanie nie je len jednorazová udalosť. Je to začiatok trvalého vzťahu s Kristom a s cirkevným spoločenstvom. Deti, ktoré prijali túto sviatosť, sú vyzvané, aby sa naďalej zúčastňovali na svätých omšiach, pristupovali k sviatosti zmierenia a žili podľa kresťanských zásad. Stávajú sa aktívnymi členmi cirkevného spoločenstva a berú na seba zodpovednosť za svoju vieru.

Prvé sväté prijímanie posilňuje vieru detí, prehlbuje ich vzťah s Bohom a otvára im dvere do bohatého duchovného života. Je to sviatosť radosti, ktorá prináša do života detí a ich rodín požehnanie a novú úroveň duchovného spojenia.

Slávnosť prvého svätého prijímania je sprevádzaná aj rôznymi tradíciami v závislosti od regiónu a farnosti. Medzi bežné zvyky patrí dávanie darčekov deťom, slávnostné jedlo po omši a rôzne formy osláv v kruhu rodiny a blízkych.

Prvé sväté prijímanie je pre katolíkov významnou udalosťou, ktorá obohacuje život detí i celých rodín a posilňuje ich vieru v Boha a v jeho lásku.

Hľadáte inšpiráciu pre darčeky, blahoželania a výzdobu k 1. svätému prijímaniu?

Tu je niekoľko tipov na darčeky, ktoré ponúkame a potešia oslávenca:

  • Stojan s menom, fotkou a citátom
  • Stojan s veľkým menom, fotkou a citátom
  • Krížiky s menom - vhodné pre finančný dar
  • Anjeliky s menom a citátom - vhodné pre finančný dar
  • Magnetky ako darček k 1 sv prijímaniu

Niekoľko tipov k výzdobe, ktoré ponúkame a skrášlia túto slávnosť:

  • 80cm srdce s Ježišovou korunou 
  • 60cm alebo 40 cm holubica
  • 60cm alebo 40cm hostia
  • Drevený kresťanský nápis - JHS a krížik

Prípadne Vám vieme upraviť alebo vyrobiť dekoráciu či dar priamo na mieru!

Produkt bol pridaný do zoznamu obľúbených produktov
Produkt pridaný na porovnanie.